Privacy Policy

Senast uppdaterad 17 Juni 2020

Allmänt

När du besöker vår hemsida och använder vår App och våra tjänster så delar du din personliga information med oss. Vi är mycket måna om din integritet. Denna ("Integritetspolicy") beskriver hur Grace Sverige AB, 559213-6047, ("Bolaget", "vi", "vår") samlar in och använder oss av personuppgifter.

Integritetspolicyn finns tillgänglig på www.getgrace.se ("Hemsidan"). Om inte annat framgår i denna Integritetspolicy ska de definitioner som används ha samma innebörd som i Användarvillkoren.

1. Vad samlar vi in för information om dig?

Sammanfattningsvis: Vi samlar in personlig information som du delar med oss och automatiskt när du använder våra tjänster som folkbokförings-, kontakt-, autentiserings, finansiell- och betalningsinformation. En del information, exempelvis IP-adress, samlar vi in automatiskt när du besöker/använder våra tjänster.

Information som du delar med oss

Du delar din information frivilligt genom att registrera dig som användare i vår mobilapplikation, eller genom att kommunicera med oss via vår hemsida, telefon, chat eller genom att använda de tjänster vi tillhandahåller.

Person- och kontaktinformation: Personnummer, telefonnummer, e-postadress och annan liknande data.

Inloggningsuppgifter: Angiven pinkod och linkande information för autentisering.

Finansiell data: Vi erhåller din finansiella data genom ditt godkännande från en registrerad och licensierad kontoinformationsleverantör. Detta inkluderar finansiella konton, transaktioner och balanser och annan liknande information.

Information som vi samlar in om dig

Informationen vi samlar in om dig inkluderar den information som vi samlar in automatiskt då du interagerar med vår tjänst, och den information som vi samlar in av tredje part, vilket inkluderar folkbokföringsuppgifter från SPAR.

Person- och kontaktinformation: Namn, adress, födelsedatum, och hushållsinformation.

Betalningsinformation: Nödvändig data för att kunna genomföra betalningar. All betalningsrelaterad data lagras med vår betalningsprocesserande leverantör och du bör granska dess integritetspolicy.

Elektronisk information: IP-adress, geografisk placering, enhets- och webbläsarspecifik information och annan liknande information.

Interaktionsinformation: Hur du interagerar med vår Hemsida, App och våra Tjänster inklusive hur länge du besöker dessa samt felsökningsrapporter.

2. Vad använder vi din information till?

Sammanfattningsvis: Syftet med att behandla din information baseras på lagliga grunder för fullgörande av avtal,  lag- och regulatoriska krav, berättigade affärsintressen och ditt medgivande.

 • genomföra kundkännedom, bekräfta identitet och kommunicera med dig.
 • tillhandahålla och använda vår App och Ekonomiplanerare till dig
 • tillse dig med relevant marknadskommunikation och dess effektivitet
 • att förhindra missbruk av våra tjänster.
 • att utveckla nya tjänster och förbättra såsom förbättring av funktioner.
 • följa lagstiftning och regulatoriska krav och;
 • samla in omdömen om vad du tycker om våra tjänster.
 • vi har rätt att använda din personliga data för relevanta marknadsföringssyften, om detta är i enlighet med de marknadsföringspreferenser du har valt. Du kan avbryta marknadsföring ifrån oss genom att välja detta i vår app under Profil->Integritet samt avbryta utskick genom att klicka på "Avbryt Prenumeration/Unsubscribe".

I de fall vi inte kan få tillgång till den information som krävs för att tillhandahålla tjänster och uppfylla lagstiftning och regulatoriska krav kan vi inte ingå i en affärsförbindelse och avtal med dig och vi kan då behöva säga upp din tillgång till våra tjänster.

3. Med vilka parter delar vi din information?

Sammanfattningsvis: Vi delar endast information med ditt medgivande, för att uppfylla lag- och regulatoriska krav, för att skydda dina rättigheter och kunna uppfylla syftet med affärsförbindelsen. Detta sker i enlighet med gällande dataskyddslagar och stipuleras i kontraktuellt.

Leverantörer: Vi har rätt att dela din data med tredje-partsleverantörer, tjänsteleverantörer, konsulter och agenter som utför tjänster på uppdrag av oss för att fullgöra de avtal med vi har med dig i enlighet med denna Integritetspolicy.

Annonsörer och analystjänster: Vi har rätt att dela din data med annons- och analystjänster för att identifiera och analysera material och målgrupper.

Finansiella institut och leverantörer av finansiella tjänster: Finansiella institut och leverantörer av finansiella tjänster som vi använder för att kunna tillhanda hålla våra produkter och tjänster till dig.

Myndigheter: I enlighet med krav från lokal lagstiftning och andra regulatoriska krav delar vi med oss av information till myndigheter. Detta innefattar bland annat Polisen och Skatteverket.

Avyttring: Vi kan komma att dela din information i samband med en avyttring och sammanslagning av Bolaget med en annan part.

4. Var behandlar vi din information?

Sammanfattningsvis: Våra servrar är lokaliserade i Sverige, men vi kan i vissa fall behöva behandla din data utanför EU/EEA.

I de fall vi behöver behandla din data utanför EU/EAA tillser vi att legala krav uppnås genom att på ett tekniskt och organisatoriskt sätt behandla din data på ett säkert sätt i enlighet med existerande lagstiftning och de riktlinjer som finns inom EU/EEA.

5. Hur länge sparar vi din data?

Sammanfattningsvis: Vi sparar din information så länge som nödvändigt för att uppfylla syftena i denna Integritetspolicy, avtal och lag- samt regulatoriska krav.

Vi sparar din information så länge som det är nödvändigt i enlighet med de lagliga grunderna för behandling.

6. Vad har du för juridiska rättigheter?

Sammanfattningsvis: I enlighet med GDPR har du inom EU/EEA rätt att få tillgång till dina personuppgifter, rätt att rätta dina uppgifter, rätta flytta din data samt rätten att bli glömd.

Inom EU/EEA tillser de europeiska dataskyddslagarna att du har

 • rätt att begära ut en kopia av de personuppgifter vi har om dig utan avgift.
 • rätt att rätta felaktig eller ej kompletta personuppgifter som vi har rätt att verifiera och styrka.
 • om tillämpligt, flytta din personuppgiftsdata. Du har rätt att tillhandahåll din data på ett vanligt förekommande format för flytt till en tredje part.
 • rätt att begära borttagande av personlig data som inte längre behövs för det avseende det samlades in eller den persondata som krävde ditt medgivande för att samlas in.

7. Använder vi kakor och liknande teknologier?

Sammanfattningsvis: Vi använder oss av kakor och annan liknande teknologi för att samla in och lagra din information för att ge dig en förbättrad upplevelse

Hur vi använder kakor och liknande teknologi finns att tillgå i vår sida för kakor.

8. Klagomål

Har du frågor gällande vår behandling av dina uppgifter så kontakta gärna oss, så hjälper vi dig att besvara eventuella frågor kring personuppgifter och dataskydd.

I Sverige är det Datainspektionen som behandlar dataskyddsfrågor i Sverige. Om du anser att ett företag inte har hanterat dina personuppgifter korrekt, kan du anmäla detta till dem.

9. Kontakta oss

Vid eventuella frågor gällande Integritetspolicyn, hur vi använder din personliga information eller dina rättigheter kan du kontakta vår DPO (Data Protection Officer) på hello@getgrace.co. Vi gör uppdateringar till denna policy då och då för att efterleva lokala lagar och regelverk.

Grace Sverige AB är personuppgiftsansvarig för dina personuppgifter enligt denna policy.