Terms & Conditions

Senast uppdaterad 09 September 2020

1. Allmänt

Sammanfattningsvis:

 • Du måste vara 18 år, ha ett svenskt personnummer och vara folkbokförd i Sverige.
 • När du skapar ett konto hos Grace så ingår du ett avtal med oss.
 • När du skapar ett konto så kan du välja vilka av Grace tjänster som du vill använda.
 • Tjänsterna beskrivs nedan.

1.1 Dessa användarvillkor (”Villkoren”) gäller då Grace Sverige AB org. nr 559213-6047, Roslagsgatan 35, 113 54 Stockholm, e-post: hello@getgrace.co, (”Grace”) tillhandahåller privatekonomiska tjänster via Grace-appen (”Tjänsterna”).

1.2 Genom att skapa ett konto i Grace-appen (“Grace-konto”) och använda Tjänsterna godkänner du Villkoren och ingår ett avtal med Grace om Graces tillhandahållande av Tjänsterna enligt Villkoren.

1.3 För att skapa ett Grace-konto och använda Tjänsterna måste du vara minst 18 år och/eller i övrigt behörig att ingå avtal, ha ett svenskt personnummer, en giltig e-legitimation i form av mobilt BankID, och vara folkbokförd i Sverige, samt acceptera att vara bunden av Villkoren.

1.4 När du har skapat ett Grace-konto kan du använda eller ansöka om att aktivera en eller flera av Tjänsterna, vilka består av:

 • Ekonomiplanerartjänsten
 • Förskottskredit - förenad med särskilda villkor

1.5 Grace kan också komma att erbjuda dig nya tjänster i Grace-appen. Sådana nya tjänster kan vara förenade med särskilda villkor. Om du önskar aktivera den nya tjänsten måste du godkänna de särskilda villkor som gäller för den tjänsten.

2. Ekonomiplanerartjänsten

Sammanfattningsvis:

 • Ekonomiplanerartjänsten tillhandahåller verktyg och sammanställningar för din privatekonomi.
 • Du ansluter till din bank och andra tjänster genom vår samarbetspartner Tink.
 • Du kan säga upp Ekonomiplanerartjänsten när du vill, självklart utan någon uppsägningstid.

2.1 Grace tillhandahåller en Ekonomiplanerartjänst som består av verktyg och sammanställningar för planering och uppföljning av din ekonomi. Tjänsten är inte att betrakta som någon finansiell rådgivning enligt Lagen (2003:862) om finansiell rådgivning till konsumenter. Ekonomiplanerartjänsten består av verktyg för översikt av din privatekonomi och prognostisering av dina utgifter samt sparmål, som du kan använda för att få en överblick över och bättre möjlighet att följa upp din ekonomi när du har ett behov av detta.

2.2 Grace använder en underleverantör för den API-plattform som aggregerar din privatekonomiska data från kontoförvaltande institut (Tink AB, org nr 556898-2192, nedan ”Tink”). Tink står under tillsyn av Finansinspektionen. Grace är via ett API (dvs. applikationsprogrammeringsgränssnitt) anslutet till Tink och har ingen direktanslutning till banker eller andra tredje parters öppna API:er.

2.3 I samband med påbörjandet av ditt användande av Ekonomiplanerartjänsten ombeds du att ingå ett separat avtal med Tink genom att godkänna Tinks Allmänna Användarvillkor samt Tinks Integritetspolicy.

2.4 Gratisversionen (”Basic”) av Ekonomiplanerartjänsten är kostnadsfri (dock kan eventuella trafikkostnader hos din mobil- eller internetleverantör tillkomma) och omedelbart åtkomlig för dig genom digitala enheter (mobiltelefon, surfplatta och dator), efter att du har godkänt Villkoren och Graces Integritetspolicy och ingått avtal med Tink enligt punkten ovan. Din tillgång till Ekonomiplanerartjänsten kräver internetuppkoppling och den utrustning du använder kan kräva uppdateringar med jämna mellanrum.

2.5 Betalversionen ("Premium") är en högre nivå av Ekonomiplanerartjänsten som ger en djupare ekonomisk överblick, fler parametrar samt ytterligare personliga funktioner och verktyg. För Premium utgår en fast avgift som debiteras i förskott för varje månad. Vad som särskiljer Basic och Premium samt vad den fasta avgiften uppgår till visas för dig i mobilapplikationen innan du godkänner att teckna Premium.

2.6 Ekonomiplanerartjänsten erbjuds på en period om en (1) månad. Har du inte sagt upp tjänsten senast vid utgången av perioden förlängs avtalsperioden med ytterligare en månad.

2.7 Det föreligger ingen uppsägningstid.

2.8 Grace ska vid förändring i villkoren avisera dig om villkorsförändringar i Ekonomiplanerartjänsten senast två (2) månader i förväg innan dessa träder i kraft. Du har rätt att säga upp avtalet kostnadsfritt om du inte accepterar de nya Villkoren. Om du inte godtar ändringarna har du rätt att säga upp tjänsten med omedelbar verkan varvid utestående nyttjat kreditutrymme i sin helhet förfaller till betalning.

2.9 Grace har rätt att säga upp avtalet vid slutet av avtalsperioden. Uppsägningen ska inkludera skälen för uppsägningen.2.10 Lag (2005:59) om distansavtal och avtal utanför affärslokaler är tillämpligt för Ekonomiplanerartjänsten. Du har typiskt sett rätt att frånträda Villkoren utan att ange något skäl inom fjorton (14) dagar från ingåendet av Villkoren. I förhållande till digitalt innehåll är din ångerrätt begränsad. Genom att använda Ekonomiplanerartjänsten med dess digitala innehåll samtycker du till att detta tillhandahålls som en mobilapplikation och att det därmed inte gäller någon ångerrätt, även om ångerfristen inte skulle ha löpt ut. Du kan dock när som helst säga upp Ekonomiplanerartjänsten enligt punkten ovan.

3. Tillåten användning

Sammanfattningsvis:

 • Att skapa ett Grace-konto och använda Ekonomiplanerartjänsten Basic är gratis. Erbjuder vi något som kostar pengar, väljer du själv om du vill godkänna detta eller inte.
 • Du får inte missbruka ditt Grace-konto och Tjänsterna.
 • Använd bara enheter som är dina egna och som du har rätt att använda.
 • Tänk på att du är ansvarig för att använda Grace-appen på ett säkert sätt och att du är ansvarig för att skydda dina inloggningsuppgifter.

3.1 Användningen av Grace-appen och Ekonomiplanerartjänsten Basic är kostnadsfri. Trafikavgifter till din mobiloperatör eller internetleverantör kan tillkomma. Genom Grace-appen kan du också ges möjlighet att ta del av specifika tjänster och andra erbjudanden från Grace-appen och andra som kan kräva betalning. Du kommer i så fall att upplysas om det särskilt.

3.2 Det är inte tillåtet att kopiera, modifiera, distribuera eller publicera innehåll som tillhandahålls av Grace. För eget personligt bruk är det dock tillåtet att ladda ner, kopiera och spara information från Grace. Det är inte heller tillåtet att otillbörligt nyttja erbjudanden eller på annat sätt missbruka Tjänsterna.

3.3 Du ansvarar för och garanterar härmed att:

 • (i) all information som du laddar upp eller lägger in i Grace-appen inte gör intrång i någon annans rättigheter eller annars står i strid med lag eller annans rätt.
 • (ii) Du har rätt att förfoga över externa inloggningsuppgifter och all information samt har inhämtat erforderliga godkännanden i den omfattning som krävs för att använda Tjänsterna och för att Grace ska ha rätt att tillhandahålla dig Tjänsterna.
 • (iii) Din användning av Tjänsterna sker enligt dessa Villkor.
 • (iv) Du håller dina inloggningsuppgifter och personliga behörighetsfunktioner skyddade mot obehörig åtkomst.
 • (v) Du håller din tekniska utrustning skyddad mot obehörigt nyttjande, t.ex. med telefonlåskod, eller dina egna biometriska kännetecken (t.ex. fingeravtrycksläsare).
 • (vi) Du vid misstanke eller kännedom om obehörig användning, av Tjänsterna, din tekniska utrustning eller Grace-appen i övrigt, snarast meddelar Grace via hello@getgrace.co eller vår chatt-funktion i Grace-appen.

4. Personuppgiftsbehandling

Sammanfattningsvis:

 • Läs mer om vår behandling av personuppgifter i vår Integritetspolicy.

Grace tillhandahållande av Tjänsterna innebär personuppgiftsbehandling. Behandlingen genomförs enligt vår integritetspolicy: https://www.getgrace.se/sv-SE/integritetspolicy, som utgör en del av dessa Villkor.

5. Avtalsbrott och Grace ansvar

Sammanfattningsvis:

 • Om du bryter mot villkoren eller orsakar oss skada har vi rätt att avsluta ditt Grace-konto.
 • Vid misstanke om säkerhetsrisker eller bedrägerier kan vi spärra ditt konto.
 • Vi ska göra vårt yttersta för att all info i tjänsten ska vara korrekt men kan inte lova att det aldrig blir fel.
 • Vi hoppas att Grace-appen är ett bra verktyg för dig, men du är ansvarig för din ekonomi.

5.1 Grace har rätt att när som helst stänga av dig som användare och avsluta ditt Grace-konto om du bryter mot Villkoren eller annars använder Tjänsterna på ett sätt som kan orsaka Grace eller tredje-part skada.

5.2 Vid misstänkta säkerhetsrisker, eller om Grace misstänker att användandet är obehörigt, kan Grace komma att meddela dig på det sätt som för situationen bedöms lämpligt, t.ex. genom meddelande i Grace-appen. Grace förbehåller sig också rätten att när som helst spärra Tjänsterna om:

 • det annars finns en risk för en icke-säker användning av Tjänsterna, eller
 • misstanke om obehörig användning Tjänsterna.

5.3 Grace har för avsikt att all information i Tjänsterna ska vara korrekt och uppdaterad. Grace kan dock inte garantera tillgängligheten till Tjänsterna eller tillförlitligheten eller korrektheten på informationen som finns presenterad i Tjänsterna. Grace kan inte ställas till svars för om Tjänsterna ligger nere eller om någon information eller funktionalitet inte fungerar som förväntat, annat än som följer av Graces ansvar enligt lagar, förordningar och regelverk.

5.4 Grace ska inte ha något ansvar för eventuella ekonomiska eller andra beslut du tar baserat på din användning av Tjänsterna eller för tjänster eller varor du väljer att köpa från fristående tredje parter eller Graces samarbetspartners.

6. Force Majeure

Sammanfattningsvis:

 • Om du bryter mot villkoren eller orsakar oss skada har vi rätt att avsluta ditt Grace-konto.

6.1 Part är inte ansvarig för dröjsmål eller förlust som beror på omständighet som part inte råder över och som väsentligt försvårar uppfyllelsen av förpliktelsen ifråga eller som medför att uppfyllandet av förpliktelsen inte är ekonomiskt försvarbar.

7. Ändring av villkor

Sammanfattningsvis:

 • Vi får ändra i villkoren men måste berätta det för dig i god tid innan.
 • Om du inte är bekväm med nya villkor får du givetvis avsluta ditt konto.

7.1 I övrigt har Grace rätt att när som helst ändra Tjänsterna, ändra Villkoren eller att sluta tillhandahålla Tjänsterna. Grace ska då med rimlig framförhållning meddela dig om ändring av Villkoren.

7.2 Om du inte godtar de ändrade Villkoren har du rätt att säga upp avtalet med Grace innan ändringarna börjar gälla. Om du inte säger upp avtalet anses du ha godkänt och accepterat ändringarna.

8. Avtalstid av uppsägning

Sammanfattningsvis:

 • Du kan avsluta ditt Grace-konto när som helst och då raderar vi din personliga information.

8.1 Ditt avtal med Grace enligt dessa Villkor löper tills vidare. Du har rätt att säga upp avtalet och avsluta ditt Grace-konto efter uppsägning skett av Tjänsterna enligt dess särskilda villkor med omedelbar verkan. Du gör detta genom att kontakta oss på hello@getgrace.co och be om att få avsluta ditt konto. Om Grace vill säga upp avtalet med dig gäller en uppsägningstid på två (2) månader.

8.2 När ditt avtal upphör kommer Grace att radera uppgifter och information som kan hänföras till dig, med undantag av sådana uppgifter som Grace enligt lag måste spara och arkivera, bl.a. för att uppfylla krav under penningtvättslagstiftning.

9 Klagomål

Sammanfattningsvis:

 • Vill gärna höra vad tycker om våra tjänster, hör gärna av dig till vår kundtjänst.

9.1 Vi värnar om våra kunder. Därför är vi angelägna om att besvara dina frågor eller få veta om du är missnöjd med oss och vår målsättning är att bemöta alla synpunkter snarast möjligt. För kontakt med vår kundtjänst ber vi dig att vända dig till hello@getgrace.co eller använda chatten i Grace-appen.

9.2 Skriftliga eller muntliga klagomål framförs i första hand direkt till:

Grace

Att: Klagomålsansvarig
Roslagsgatan 35
113 54, Stockholm

E-post: hello@getgrace.co skriv ”Klagomål” i ämnesfältet.

Du kan även begära att kundtjänst ska vidarebefordrad ditt klagomål till Graces klagomålsansvarige.

8.3 Skulle du efter kontakt med oss fortfarande vara missnöjd kan du vända dig till Konsumenternas Bank- och Finansbyrå som är en opartisk instans som ger konsumentupplysning och information i frågor av finansiell karaktär.

KONSUMENTERNAS BANK- OCH FINANSBYRÅ

Box 242 23
104 51 Stockholm
www.konsumenternas.se

Det går också att kontakta Allmänna Reklamationsnämnden (ARN) som är en myndighet med en opartisk roll som prövar tvister mellan konsumenter och företag och fattar beslut om hur tvisten ska lösas.

ALLMÄNNA REKLAMATIONSNÄMNDEN

Box 174
101 23 Stockholm
www.arn.se

Ett ärende kan alltid hänskjutas till rättslig prövning vid allmän domstol, se vidare www.domstol.se.

10. Övrigt

Sammanfattningsvis:

 • Skulle vi mot förmodan inte komma överens så är det svensk lag som gäller.

10.1 Grace har rätt att överlåta sina rättigheter och skyldigheter enligt dessa Villkor. Vidare har Grace rätt att anlita underleverantörer för fullgörandet av sina skyldigheter.

10.2 Du har rätt att på begäran få en kopia av dessa Villkor, och är välkommen att kontakta vår kundtjänst med din förfrågan. Villkoren finns tillgängliga på svenska, vilket är det språk som kan användas i kontakter mellan dig och Grace.

10.3 Lagstadgad information om Tjänsterna lämnas enligt tillämpliga bestämmelser antingen i Grace-appen, på vår hemsida eller vid kontakter med kundtjänst när informationen efterfrågas av dig.

10.4 Tvist med anledning av Villkoren eller din användning av Tjänsten ska avgöras enligt svensk lag och av svensk domstol.